Profil pengguna: informasi, kata dan pengucapan.
Tanggal Phrase Pengucapan Informasi
19/09/2018 Bán anh em xa, mua láng giềng gần [vi] Pengucapan dari kata Bán anh em xa, mua láng giềng gần 0 dukungan suara
19/09/2018 Gà ăn không hết bạc [vi] Pengucapan dari kata Gà ăn không hết bạc 0 dukungan suara
19/09/2018 Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau [vi] Pengucapan dari kata Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 0 dukungan suara
19/09/2018 Gà cùng chuồng đá lẫn nhau [vi] Pengucapan dari kata Gà cùng chuồng đá lẫn nhau 0 dukungan suara
19/09/2018 Kết cỏ ngậm vành [vi] Pengucapan dari kata Kết cỏ ngậm vành 0 dukungan suara
19/09/2018 Chết sông chết suối không ai chết đuối đọi đèn [vi] Pengucapan dari kata Chết sông chết suối không ai chết đuối đọi đèn Oleh buidinhan
19/09/2018 Xấu dây tốt củ [vi] Pengucapan dari kata Xấu dây tốt củ 0 dukungan suara
19/09/2018 Tham thực cực thân [vi] Pengucapan dari kata Tham thực cực thân 0 dukungan suara
19/09/2018 Giết gà lấy trứng [vi] Pengucapan dari kata Giết gà lấy trứng 0 dukungan suara
19/09/2018 Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà [vi] Pengucapan dari kata Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà 0 dukungan suara
19/09/2018 Ông nói gà, bà nói vịt [vi] Pengucapan dari kata Ông nói gà, bà nói vịt 0 dukungan suara
19/09/2018 Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? [vi] Pengucapan dari kata Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? 0 dukungan suara
19/09/2018 Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần [vi] Pengucapan dari kata Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần 0 dukungan suara
19/09/2018 Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. [vi] Pengucapan dari kata Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. 0 dukungan suara
19/09/2018 Thứ Năm là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Tư và thứ Sáu [vi] Pengucapan dari kata Thứ Năm là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Tư và thứ Sáu 0 dukungan suara
19/09/2018 Thứ Tư là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Ba và thứ Năm [vi] Pengucapan dari kata Thứ Tư là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Ba và thứ Năm 0 dukungan suara
19/09/2018 Thứ ba là một ngày trong tuần nằm giữa thứ hai và thứ tư. [vi] Pengucapan dari kata Thứ ba là một ngày trong tuần nằm giữa thứ hai và thứ tư. 0 dukungan suara
19/09/2018 Thứ hai là ngày đầu tuần [vi] Pengucapan dari kata Thứ hai là ngày đầu tuần 0 dukungan suara
19/09/2018 Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi [vi] Pengucapan dari kata Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi 0 dukungan suara
19/09/2018 Cho tôi xin lỗi nhé ! [vi] Pengucapan dari kata Cho tôi xin lỗi nhé ! 0 dukungan suara
19/09/2018 Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về. [vi] Pengucapan dari kata Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về. 0 dukungan suara