Kategori:

English talkative

Berlangganan pengucapan dari kategori English talkative

  • Pengucapan dari kata bavard bavard [fr]