Ucapkan

Anda dapat memilih sebuah bahasa untuk menampilkan kata yang belum diucapkan hanya dalam bahasa tersebut.

 • Rekam pengucapan dari kata the apple is red the apple is red
 • Rekam pengucapan dari kata il-Tewħid jew il-Twaħħid il-Tewħid jew il-Twaħħid
 • Rekam pengucapan dari kata Fghoxx dik il-papra madonna Fghoxx dik il-papra madonna
 • Rekam pengucapan dari kata bihom bihom
 • Rekam pengucapan dari kata bikom bikom
 • Rekam pengucapan dari kata bina bina [female names, Indian names, india, wasp, German names]
 • Rekam pengucapan dari kata biha biha
 • Rekam pengucapan dari kata bik bik [Animal]
 • Rekam pengucapan dari kata bija bija
 • Rekam pengucapan dari kata bih bih [pronouns, conjugated]
 • Rekam pengucapan dari kata nisimgħu nisimgħu
 • Rekam pengucapan dari kata tant tant [adverbes, substantiv, chord, aunt]
 • Rekam pengucapan dari kata fid-dinja fid-dinja
 • Rekam pengucapan dari kata Ejja hawnhekk Ejja hawnhekk
 • Rekam pengucapan dari kata X'għidtli? X'għidtli?
 • Rekam pengucapan dari kata Fejn qiegħda l-kamra tal-banju? Fejn qiegħda l-kamra tal-banju?
 • Rekam pengucapan dari kata bejgħ bejgħ
 • Rekam pengucapan dari kata X'inhuma l-passatempi tiegħek? X'inhuma l-passatempi tiegħek?
 • Rekam pengucapan dari kata Aqgħu! Aqgħu!
 • Rekam pengucapan dari kata augur augur
 • Rekam pengucapan dari kata lenti ta' l-ingrandiment lenti ta' l-ingrandiment
 • Rekam pengucapan dari kata Għeluq Sninek it-Tajjeb Għeluq Sninek it-Tajjeb
 • Rekam pengucapan dari kata għaf għaf
 • Rekam pengucapan dari kata il-kanċer il-kanċer
 • Rekam pengucapan dari kata ghandek ghandek
 • Rekam pengucapan dari kata żagiew żagiew [rzeczownik, noun, firebrand, torch, światło, rozświetlać, płomień, płonąć, dym, źródło światła]
 • Rekam pengucapan dari kata af af [preposition, mouth, bijwoord, ape, noun]
 • Rekam pengucapan dari kata Ta'Dmejrek Ta'Dmejrek [mountain]
 • Rekam pengucapan dari kata saqqajja saqqajja
 • Rekam pengucapan dari kata Ugiegh Ugiegh
 • Rekam pengucapan dari kata Nilghag Nilghag
 • Rekam pengucapan dari kata Ghasfut Ghasfut
 • Rekam pengucapan dari kata CELESTYAL CELESTYAL
 • Rekam pengucapan dari kata Għala Għala
 • Rekam pengucapan dari kata hello hello [speech, salutations, greetings, salutacions, 挨拶, greeting, inglés, привет, ایران]
 • Rekam pengucapan dari kata nesa nesa [contracciones]
 • Rekam pengucapan dari kata Għaxaq Għaxaq
 • Rekam pengucapan dari kata William Muscat William Muscat
 • Rekam pengucapan dari kata Charles Scicluna Charles Scicluna
 • Rekam pengucapan dari kata Inventur Inventur [noun]
 • Rekam pengucapan dari kata proċessur proċessur [electronics, computers]
 • Rekam pengucapan dari kata ċirkwit integrat ċirkwit integrat [electronics]
 • Rekam pengucapan dari kata kompjuter kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • Rekam pengucapan dari kata kiwja kiwja
 • Rekam pengucapan dari kata wiegħed wiegħed
 • Rekam pengucapan dari kata tislijiet tislijiet
 • Rekam pengucapan dari kata zalza zalza
 • Rekam pengucapan dari kata attiv attiv
 • Rekam pengucapan dari kata ċċaqlaq ċċaqlaq
 • Rekam pengucapan dari kata tagħha tagħha