Cara mengucapkan Կարո՞ղ եմ նստել այստեղ

dalam: Getting from Here to There
Կարո՞ղ եմ նստել այստեղ menunggu pengucapan dalam:

Sembarang kata: ձվերֆրանսերենդիրքայինպարամետրերը՝ժամացույց