Bahasa:

Bahasa Polandia

[pl]

Kembali ke Bahasa Polandia

 • Pengucapan dari kata Kim Kim
 • Pengucapan dari kata Lucjan Lucjan
 • Pengucapan dari kata Gerard Gerard
 • Pengucapan dari kata Eugeniusz Eugeniusz
 • Pengucapan dari kata Dawid Dawid
 • Pengucapan dari kata Bolesław Bolesław
 • Pengucapan dari kata Czesław Czesław
 • Pengucapan dari kata Hubert Hubert
 • Pengucapan dari kata gabro gabro
 • Pengucapan dari kata feliks feliks
 • Pengucapan dari kata Leonard Leonard
 • Pengucapan dari kata Cyprian Cyprian
 • Pengucapan dari kata Oskar Oskar
 • Pengucapan dari kata Lech Lech
 • Pengucapan dari kata Mario Mario
 • Pengucapan dari kata Robert Robert
 • Pengucapan dari kata Roman Roman
 • Pengucapan dari kata Elvis Elvis
 • Pengucapan dari kata Sławomir Sławomir
 • Pengucapan dari kata Marek Marek
 • Pengucapan dari kata Abraham Abraham
 • Pengucapan dari kata Euzebiusz Euzebiusz
 • Pengucapan dari kata Izydor Izydor
 • Pengucapan dari kata Maurycy Maurycy
 • Pengucapan dari kata Erazm Erazm
 • Pengucapan dari kata Daniel Daniel
 • Pengucapan dari kata Dionizy Dionizy
 • Pengucapan dari kata Eligiusz Eligiusz
 • Pengucapan dari kata Leszek Leszek
 • Pengucapan dari kata Aleksander Aleksander