Bahasa:

Bahasa Spanyol

[es]

Kembali ke Bahasa Spanyol

 • Pengucapan dari kata luna luna
 • Pengucapan dari kata Roberto Roberto
 • Pengucapan dari kata Cristina Cristina
 • Pengucapan dari kata Cecilia Cecilia
 • Pengucapan dari kata Fernando Fernando
 • Pengucapan dari kata quinto quinto
 • Pengucapan dari kata Diego Diego
 • Pengucapan dari kata Irene Irene
 • Pengucapan dari kata Rodrigo Rodrigo
 • Pengucapan dari kata Camilla Camilla
 • Pengucapan dari kata Palma Palma
 • Pengucapan dari kata Lorenzo Lorenzo
 • Pengucapan dari kata Marisa Marisa
 • Pengucapan dari kata Lidia Lidia
 • Pengucapan dari kata Eleuterio Eleuterio
 • Pengucapan dari kata Mauro Mauro
 • Pengucapan dari kata Eugenio Eugenio
 • Pengucapan dari kata Eduardo Eduardo
 • Pengucapan dari kata Federico Federico
 • Pengucapan dari kata Augusto Augusto
 • Pengucapan dari kata Aldo Aldo
 • Pengucapan dari kata Gustavo Gustavo
 • Pengucapan dari kata Narciso Narciso
 • Pengucapan dari kata severo severo
 • Pengucapan dari kata Edgardo Edgardo
 • Pengucapan dari kata Miriam Miriam
 • Pengucapan dari kata Luisa Luisa
 • Pengucapan dari kata Claudia Claudia
 • Pengucapan dari kata Arturo Arturo
 • Pengucapan dari kata Gaetano Gaetano